BIỆT THỰ PARKCITY

  THÔNG TIN CHI TIẾT
  BIỆT THỰ PARK CITY HANOI
  Biệt thự Park City gồm các tiểu khu Nadyne Garden và Hoàng Lan với tổng số 30 căn biệt thự. Trong đó:

  Tiểu khu Nadyne Garden: 24 căn
  Tiểu khu Hoàng Lan: 16 căn
  Tổng diện tích mỗi căn biệt thự là 240m2. Trong đó, diện tích xây dựng gồm các loại diện tích: 357.55m2, 283.76m2, 357m2, 383m2.

  TIẾN ĐỘ THANH TOÁN NHƯ SAU:

  • 1. Thanh toán lần 1: 15% Giá Căn Nhà trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc và ký Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở (đã bao gồm Khoản đặt cọc);
  • 2. Thanh toán lần 2: 15% Giá Căn Nhà trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở;
  • 3. Thanh toán lần 3: 15% Giá Căn Nhà khi hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 3;
  • 4. Thanh toán lần 4: 5% Giá Căn Nhà trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo Hoàn thành dự kiến;
  • 5. Thanh toán lần 5: 25% trong vòng 1 tháng sau khi nhận được Thông báo Hoàn thành dự kiến;
  • 6. Thanh toán lần 6: 20% Giá căn nhà trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày của Thông báo bàn giao;
  • 7 .Thanh toán lần 7: 5% Giá bán căn nhà trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày của Thông báo cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.